Rekenmodule

 

Trade Finance (een subfonds van Da Vinci Diversified), kent een verwacht rendement van 7% per jaar.

Onderstaande rekenmodule is ontwikkeld om u een beeld te geven van de vermogensgroei die een belegging in Trade Finance zou kunnen realiseren. U vult uw horizon in en het bedrag waar u mee deel wenst te nemen. Vervolgens heeft u de mogelijkheid om aan te geven of u vervolgstortingen wenst te doen. U kunt dan aangeven welk bedrag en met welke frequentie u eventueel bij wenst te storten. De grafiek geeft aan hoe uw vermogen de komende jaren kan groeien. Hierbij wordt uitgegaan van de percentages zoals die hierboven worden genoemd.

Let op: de genoemde bedragen en rendementen zijn gebaseerd op verwachtingen en in het verleden behaalde resultaten. Dit biedt geen enkele garantie voor toekomstige resultaten.

Heeft u vragen over de strategie van dit fonds? Neem dan contact met ons op, we informeren u graag.