Hoe werkt de rekenmodule?

 

Onderstaande rekenmodule is ontwikkeld om u een beeld te geven van de vermogensgroei die een belegging in Trade Finance zou kunnen realiseren. U vult uw horizon in en het bedrag waar u mee deel wenst te nemen. Vervolgens heeft u de mogelijkheid om aan te geven of u vervolgstortingen wenst te doen. U kunt dan aangeven welk bedrag en met welke frequentie u eventueel bij wenst te storten. De grafiek geeft aan hoe uw vermogen de komende jaren kan groeien. Hierbij wordt uitgegaan van de percentages zoals die hierboven worden genoemd.

Let op: de genoemde bedragen en rendementen zijn gebaseerd op verwachtingen en in het verleden behaalde resultaten. Dit biedt geen enkele garantie voor toekomstige resultaten.

Voor gebruik van de rekenmodule verzoeken wij u naam, e-mail en telefoonnr. in te vullen.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De Nieuwe Veste is een beheerder van belegginginstellingen en adviseert niet met betrekking tot deelname aan deze beleggingsinstellingen of over andere onderwerpen. Dit houdt in dat u zelf dient te bepalen (al dan niet met behulp van een externe adviseur) of de beleggingsfondsen van De Nieuwe Veste geschikt voor u zijn. De Nieuwe Veste B.V. heeft zich bij de AFM gemeld op basis van het AIFM-registratieregime. De fondsen die door De Nieuwe Veste worden beheerd zijn toegankelijk vanaf € 100.000,- en op basis van artikel 2:66a Wft vrijgesteld van vergunningplicht. Wanneer u rechten van deelneming aankoopt in (subfondsen van) Da Vinci Diversified wordt u door De Nieuwe Veste op basis van artikel 4:37p Wft als professionele belegger gekwalificeerd.

Voor gebruik van de onderstaande rekenmodule verzoeken wij u naam, e-mail en telefoonnr. in te vullen.


Ja Nee


 

let_op.png

 

Wilt u meer informatie over deze unieke kans voor uw portefeuille? 
Vul het formulier in en wij nemen vrijblijvend contact met u op!

 

Already verified you are human.

* = verplicht invoerveld

Please wait...