Het Trade Finance fonds en de Corona crisis

De afgelopen dagen ontvangen we van veel beleggers in Trade Finance eigenlijk maar één vraag: Hoe zit het met Trade Finance in deze ‘Corona crisis’?. We hechten er waarde aan om u zo goed als mogelijk te informeren, daarom besteden we op deze pagina aandacht aan dit vraagstuk.

 

De Nieuwe Veste heeft minimaal wekelijks contact met Capstone over de status van het fonds ten aanzien van de Corona crisis. Vooropgesteld heeft Trade Finance geen last van de huidige, meer dan extreme, beursschommelingen. -10% en +10% op een dag zijn geen uitzondering voor de indexen. Trade Finance ondervindt hier geen hinder van daar het fonds geen correlatie met beurzen heeft.

De medewerkers van Capstone werken zover als mogelijk van huis uit voor een periode van 2 weken. Capstone is hier volledig op ingericht en dit zorgt niet voor belemmeringen in het uitvoeren van de werkzaamheden.

 

De werkmaatschappijen van Capstone (Capstone Capital Group en Capstone Credit) verschaffen handelsfinanciering en factoring diensten.

Gedurende de afgelopen jaren heeft Capstone een transitie gemaakt van voornamelijk handelsfinanciering naar voornamelijk factoring. Nu wereldhandel onder druk staat, betekent dit dat hinder bij handelsfinancieringstransacties (waar op het moment van schrijven nog geen sprake van is), slechts een beperkt effect zullen hebben.

Ten aanzien van het grootste deel van de activiteiten van Capstone, factoring (het voorschieten van nog te betalen facturen) verwacht Capstone dat de vraag naar financieringen, gelet op de huidige economische omstandigheden, alleen maar groter zal worden. Dit omdat Capstone financiering verschaft aan bedrijven die niet via conventionele kanalen (lees: banken) eenvoudig financiering kunnen betrekken. De verwachting is dat banken strikter zullen zijn met het uitlenen van gelden, hetgeen kansen schept voor Capstone.

Ten aanzien van de huidig uitstaande financieringen benadrukt Capstone dat, indien bedrijven moeite zouden hebben met het voldoen van hun betalingsverplichtingen, Capstone voordat zij financiering verschaft, altijd heeft gezorgd dat er adequaat onderpand aanwezig is voor het uitgeleende bedrag. Capstone geeft aan dat zij in de huidige omstandigheden meer kansen dan risico’s zien ten aanzien van de portefeuille.